STRONA GŁÓWNA  -  Kursy nurkowe

Stopień podstawowy P1


Zapraszamy na podwodną przygodę! Podczas podstawowego kursu płetwonurkowego zapoznasz się z zasadami bezpiecznego nurkowania i zdobędziesz wystarczającą wiedzę i umiejętności praktyczne do nurkowania z wykorzystaniem sprzętu nurkowego. Wymagania wstępne: Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Ukończyć 14 lat ( w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych)
 • Posiadać umiejętność pływania
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 9 godzin wykładów
 • Część praktyczna: 27 godzin zajęć praktycznych, w tym 9 nurkowań lub szkolenie basenowe oraz 7 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut
Kurs może być realizowany w czterech wariantach::
 • Stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia
 • Weekendowy: 2 weekendy
 • Indywidualny: dowolne dni
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 20 m z partnerem o minimum równorzędnych uprawnieniach
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:
 • Tabele dekompresyjne do planowania nurkowań rekreacyjnych
 • Slajdy szkoleniowe
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas trwania kursu
Dokumenty: Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
 • książeczkę płetwonurka wraz z wpisem
 • logbook
 • międzynarodowy certyfikat P1 KDP/CMAS*
Dalszy rozwój Podstawowy kurs płetwonurkowania jest pierwszym krokiem. Ukończenie tego kursu daje szerokie możliwości rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS P1 można przystąpić do kursów specjalistycznych rozwijających wiedzę i umiejętności płetwonurka w sposób kompletny, tj. do kursów: nurkowania w nocy (PNO), nawigacji podwodnej (PNA), nurkowania w suchym skafandrze(PSS), nurkowania z wykorzystaniem nitroksu(PN1), nurkowania w morzu i na wrakach(PWM), nurkowania pod lodem (PPL)i nurkowania dekompresyjnego (PE i P2). Terminy Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was.