STRONA GŁÓWNA  -  Kursy nurkowe


Stopień płetwonurek nitroksowy PN


Wielu początkujących płetwonurków uważa, że „tajemniczy nitroks” to mieszanina używana do nurkowań technicznych- czyli nie na ich poziomie wyszkolenia. A tymczasem Nitroks- to po prostu mieszanina tlenu i azotu- czyli taka, jaką oddycha każdy płetwonurek, nawet ten początkujący. Na kursie z zakresu podstawowego nitroksu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych o zwiększonej zawartości tlenu (do 40%). Nurkowanie z użyciem nitroksu jest bezpieczniejsze, zwiększa komfort Twojego samopoczucia po nurkowaniu, a także umożliwia wydłużenie bezdekompresyjnego czasu nurkowania. Wymagania wstępne: Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Ukończyć 16 lat (poniżej 18 lat, należy przedstawić zgodę rodziców/opiekunów),
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny stopień innych organizacji,
 • Posiadać min. 25 nurkowań, w tym 4 w okresie 8 tyg. poprzedzających kurs,
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do płetwonurkowania,
 • Posiadać ubezpieczenie NNW.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów
 • 2 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/ CMAS, przy ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie wynoszącym 1,4 ata
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 – 1.4 bara) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/ CMAS,
 • Szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek KDP/CMAS***(P3),
 • są ważne w Polsce i na całym świecie,
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:
 • Slajdy szkoleniowe
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas trwania kursu
Dokumenty: Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP CMAS (PN1)
Dalszy rozwój Ukończenie tego specjalistycznego kursu rozwija nie tylko wiedzę i umiejętności płetwonurka, ale i jego możliwości. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS PN1 można ponadto przystąpić do kolejnych kursów ze ścieżki technicznej – zaczynając od kursu Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS PN2. Terminy Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was.