STRONA GŁÓWNA  -  Kursy nurkowe


Stopień mistrzowski P3


Na kursie KDP/CMAS P3 zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy płetwonurków w zakresie głębokości wynikających z ich uprawnień. Kurs przygotowujący Cię do roli przewodnika nurkowego, pozwala osiągnąć Ci najwyższy stopień nurkowy w Polsce- poziom mistrzowski, dzięki niemu możesz dołączyć do grupy profesjonalistów. Po ukończeniu tego szkolenia będziesz potrafił nie tylko zanurkować, czy poprowadzić grupę do głębokości 50 metrów, ale i staniesz się kompletnym organizatorem nurkowań i wyjazdów nurkowych. Wymagania wstępne: Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Ukończyć 18 lat,
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędny stopień innej organizacji,
 • Posiadać stopnie specjalistyczne z zakresu nurkowania w suchych skafandrach (PSS) oraz nurkowania nitroksowego (PN1),
 • Posiadać 1 dowolne szkolenie specjalistyczne (do wyboru) z zakresu: nurkowania podlodowego (PPL), nurkowania wrakowo- morskiego (PWM), nurkowania jaskiniowego (PJ1), nurkowanie w aparatach SCR (PR), przygotowanie mieszanin oddechowych (GB1),
 • Posiadać przeszkolenie z zakresu medycyny nurkowej oraz pierwszej pomocy (PP),
 • Od momentu uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** posiadać zalogowane 40 nurkowań w zakresie głębokości 10- 40 metrów, w tym przynajmniej 20 na głębokość 30- 40 m, z których 10 wykonane musi być w polskich wodach,
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania,
 • Posiadać ubezpieczenie NNW.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 20 godzin wykładów i seminariów
 • Część praktyczna: 36 godzin zajęć praktycznych, w tym 15 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 300 minut
Kurs może być realizowany w czterech wariantach::
 • Stacjonarny: 7 dni ciągłego szkolenia
 • Weekendowy: 4 weekendy
 • Indywidualny: w dowolne dni i w dowolnym miejscu
Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 50 m
 • Pozwalają na kierowanie pod wodą zespołem płetwonurków posiadających stopnie KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS ** (P2), KDP/CMAS*** (P3) ( lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:
 • Tabele dekompresyjne do planowania nurkowań rekreacyjnych
 • Slajdy szkoleniowe
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas trwania kursu
Dokumenty: Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • międzynarodowy certyfikat P1 KDP/CMAS***
Dalszy rozwój Ukończenie kursu P3 KDP/CMAS*** pozwala wejść do grona zawodowców. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS P3 można zbierać doświadczenia jako profesjonalny przewodnik nurkowy oraz można rozpocząć ścieżkę instruktorską na kursach instruktorskich specjalizacyjnych: archeologii podwodnej (MA), filmowania podwodnego (MF) oraz fotografii podwodnej (MF1). Ponadto można zdecydować się na kontynuowanie zawodowej ścieżki nurkowej i przystąpić do kursu na stopień instruktorski KDP CMAS M1. Terminy Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was.