STRONA GŁÓWNA  -  Kursy nurkowe


Stopień płetwonurek nocny PNO


Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w nocy oraz w warunkach ograniczonej widoczności. Nurkując w nocy masz niepowtarzalną okazję na obcowanie z bogatym podwodnym życiem, część gatunków zwierząt morskich wychodzi z ukrycia dopiero w nocy, a część – zawieszona w wielkim błękicie- odpoczywa. Ponadto nurkowanie nocne na mniejszych głębokościach jest doskonałym przygotowaniem do głębszego nurkowania tam - gdzie nie dociera już światło dzienne. Wymagania wstępne: Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Ukończyć 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/ opiekunów prawnych),
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny uprawniający do nurkowania na co najmniej 18 metrów,
 • Posiadać min 9 nurkowań przed przystąpieniem do kursu,
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania,
 • Posiadać ubezpieczenie NNW.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 3 godziny wykładów.
 • Część praktyczna: 3 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • szkolenie wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek Eksplorator,
 • są ważne w Polsce i na całym świecie,
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:
 • Slajdy szkoleniowe,
 • Specjalistyczny sprzęt nurkowy – wymagany podczas nurkowań nocnych.
Dokumenty: Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • Międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nocnego KDP CMAS (PNO)
Dalszy rozwój Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS PNA można przystąpić do kursu nurkowania do 30 metrów (PE). Terminy Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was.