STRONA GŁÓWNA  -  Kursy nurkowe


Stopień płetwonurek nawigator PNA


Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające nawigowanie podczas nurkowania. Kurs nawigacji podwodnej pozwoli Ci samodzielnie zaplanować, a następnie przepłynąć wyznaczoną trasę oraz zakończyć nurkowanie w zamierzonym miejscu. Wymagania wstępne: Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Ukończyć 14 lat (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, należy przedstawić zgodę obydwojga rodziców/opiekunów prawnych),
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny stopień innych organizacji do nurkowania na co najmniej 18 metrów,
 • Posiadać min 9 nurkowań przed przystąpieniem do kursu,
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do płetwonurkowania,
 • Posiadać ubezpieczenie NNW.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 3 godzin wykładów,
 • 3 godziny zajęć praktycznych, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut.
Uzyskiwane uprawnienia:
 • są ważne w Polsce i na całym świecie,
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:
 • Slajdy szkoleniowe,
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas trwania kursu.
Dokumenty:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
 • Wpis do książeczki płetwonurka,
 • Certyfikat Płetwonurka Nawigatora KDP CMAS (PNA).
Dalszy rozwój Ukończenie tego kursu daje możliwość dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka Nawigatora KDP/CMAS PNA można przystąpić do kursu nurkowania do 30 metrów (PE). Terminy Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was.