STRONA GŁÓWNA  -  Kursy nurkowe


Stopień płetwonurek w zestawie butlowym PZB


Zestaw butlowy- potocznie nazywany twin setem jest obecnie nie tylko powszechnie stosowany wśród płetwonurków technicznych, ale i staje się coraz bardziej popularny wśród płetwonurków rekreacyjnych podnosząc znacznie ich bezpieczeństwo nurkowania. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w twin – secie, poznasz różne typy zestawów butlowych oraz potrafił prawidłowo skonfigurować swój sprzęt. Wymagania wstępne: Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Ukończyć 14 lat,
 • Posiadać stopień P1 KDP/CMAS * lub równorzędny stopień innych organizacji,
 • Wykonać minimum 10 nurkowań po uzyskaniu stopnia KDP/CMAS P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania,
 • Posiadać ubezpieczenie NNW.
Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 2,5 godzin wykładów
 • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 3 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut
Kurs może być realizowany w czterech wariantach::
 • Stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia
 • Weekendowy: 2 weekendy
 • Indywidualny: dowolne dni
Uzyskiwane uprawnienia:
 • do nurkowań w zestawie butlowym, do głębokości wynikających z posiadanych uprawnień,
 • wymagane są przed przystąpieniem do kursu PN2,
 • wymagane są przed przystąpieniem do kursu instruktor M1 KDP/CMAS
 • są ważne w Polsce i na całym świecie,
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.
Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:
 • Slajdy szkoleniowe
 • Kompletny sprzęt nurkowy podczas trwania kursu
Dokumenty: Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • Certyfikat Płetwonurka w zestawie dwubutlowym KDP CMAS (PZB)
Dalszy rozwój Mając stopień Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (PZB) można przystąpić do kolejnych kursów i w znaczny sposób rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Kurs Płetwonurka w Zestawie Butlowym szczególnie polecamy osobom pragnącym nurkować pod lodem (PPL), chcącym rozpocząć przygodę z nurkowaniem technicznym (PN2), czy wybrać drogę zawodową (KDP/CMAS P3, czy Instruktor M1). Terminy Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was.