STRONA GŁÓWNA  -  Kursy nurkowe


Stopień zaawansowany P2


Na kursie KDP/CMAS P2 zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie dużych głębokości – do 40 metrów oraz kierowanie nurkowaniem partnera i swoim w zakresie średnich głębokości. Celem tego kursu jest również poznanie procedur ratunkowych oraz autoratowniczych, nauczysz się jak reagować na sytuacje awaryjne, oraz dowiesz się jak udzielać pomocy w wypadkach nurkowych.
Wymagania wstępne:
Aby wziąć udział w kursie należy:
 • Ukończyć 16 lat
 • Posiadać stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), potwierdzony certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędny stopień innej organizacji,
 • Posiadać stopnie specjalistyczne, potwierdzone certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurka eksploracyjnego (PE), lub równorzędnych stopni innych organizacji,
 • Posiadać zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 20 m.
 • Posiadać zgodę obydwu rodziców lub opiekunów prawnych (osoby niepełnoletnie),
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
 • Posiadać ubezpieczenie NNW

Program szkolenia:
 • Część teoretyczna: 15 godzin wykładów
 • Część praktyczna: 27 godzin zajęć praktycznych, w tym 10 nurkowań o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 300 minut

Kurs może być realizowany w czterech wariantach:
 • Stacjonarny: 6 dni ciągłego szkolenia
 • Weekendowy: 3 weekendy.
 • Indywidualny: w dowolne dni i w dowolnym miejscu.

Uzyskiwane uprawnienia:
 • Pozwalają na nurkowanie rekreacyjne z wykorzystaniem sprzętu powietrznego do głębokości 40 m z partnerem o minimum równorzędnych uprawnieniach są ważne w Polsce i na całym świecie są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem.

Materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne:
 • Tabele dekompresyjne do planowania nurkowań rekreacyjnych,
 • Slajdy szkoleniowe.

Dokumenty: Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
 • Wpis do książeczki płetwonurka,
 • międzynarodowy certyfikat P2 KDP/CMAS**.
Dalszy rozwój:
 • Ukończenie kursu P2 KDP/CMAS** daje szerokie możliwości dalszego rozwoju nurkowego. Mając stopień Płetwonurka KDP/CMAS P2 można ponadto wybrać ścieżkę techniczną przystępując do kursów: nitrox zaawansowany (PN2), płetwonurek jaskiniowy (PJ1), czy płetwonurek trimiksowy (PT1).
Terminy Ustalamy indywidualnie, zgodnie z Waszym życzeniem. U nas każdy kurs jest vip-owski, czyli to my dostosowujemy się do Was.